pl

Świeczek186559
Powiadom innych
16.12. 2016 odszedł do Pana. 4.06.2017 chrzest pragnienia miał póltora miesiaca .