Aniołów 676
Świeczek 188481
Strona główna | Zarządzaj profilem | Czym jest Virtual Heaven | Stwórz Niebo | Szukaj | Pomoc | Zaloguj się

virtualheaven.pl

Polityka Prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej virtualheaven.pl (zwanej dalej "Stroną" lub "virtualheaven.pl") oraz zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności w brzmieniu obowiązującym od 24 kwietnia 2009 r. Virtual Heaven traktuje twoją prywatność bardzo poważnie, w związku z czym czuje się zobowiązany do wykazywania dbałości i odpowiedzialności za twoje informacje. Prosimy o przeczytanie poniższej polityki, aby zrozumieć jak traktowane są twoje prywatne informacje i dzięki temu móc w pełni korzystać ze Strony.

Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej "Polityka Prywatności") dotyczy twojego korzystania z virtualheaven.pl. Polityka opisuje informacje pochodzące od ciebie, które gromadzimy oraz co się może z nimi stać. Przykładowo ta Polityka, określi które z twoich informacji są zbierane, czym są "cookies" ("ciasteczka") oraz adres IP oraz jak są one używane, jak wykorzystywane są twoje informacje, kto je gromadzi, komu mogą one być przekazane, jakie masz możliwości, w związku z gromadzeniem informacji, ich wykorzystaniem i upowszechnianiem, w jaki sposób możesz korzystać z informacji innych użytkowników (dalej "Użytkownicy"), rodzaje zabezpieczeń przed utratą danych, ich niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą, w jaki sposób VirtualHeaven chroni prywatność dzieci oraz co więcej powinieneś wiedzieć o twojej prywatności w sieci.

Proszę zauważyć, że od czasu do czasu dokonujemy przeglądu naszych praktyk i że są one przedmiotem zmian. Dlatego prosimy o regularne sprawdzanie tej strony, aby zapewnić sobie znajomość najbardziej aktualnej wersji naszej Polityki Prywatności. Wszystkie odpowiednie warunki obowiązują automatycznie po ich publikacji na Stronie. Odwiedzając Stronę, zgadzasz się na objęcie warunkami niniejszej Polityki Prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się z tymi warunkami Polityki Prywatności, proszę nie odwiedzaj i nie korzystaj ze Strony.

Jakie informacje pozwalające na personalną identyfikację są gromadzone przez VirtualHeaven ?

Podstawowym celem gromadzenia informacji pochodzących od Ciebie jest umożliwienie wykupu odpowiedniego pakietu dotyczącego miejsca wspomnień na Stronie, przekazania odpowiednich informacji do Strony oraz zapewnienie spokojnego, efektywnego, zindywidualizowanego i wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom klienta działania na Stronie. Gromadzimy wyłącznie te informacje, które są niezbędne do osiągnięcia wyżej przedstawionych celów.

Ogólnie rzecz ujmując, VirtualHeaven zbiera informacje na dwa sposoby. Niektóre informacje są gromadzone w momencie rejestracji lub innego dostarczenia nam informacji w celu stworzenia miejsca pamięci oraz odnawiania treści w nim zawartych, umieszczenia komentarzy oraz innego rodzaju zaangażowania w tego typu aktywność na Stronie. Tego rodzaju informacje mogą zawierać wybrane przez ciebie: login, hasło oraz adres e-mail. Ponadto możesz przedstawić pewne dodatkowe informacje, jak adres pocztowy czy numer telefonu. Gromadzimy ponadto osobiste informacje w momencie kontaktu z nami lub zgłoszenia nam problemu z naszymi usługami za pośrednictwem Strony lub adresu e-mail przeznaczonego do kontaktu. W przypadku kontaktu, możemy zachować zapis takiej korespondencji.

Podejmiemy wysiłek, aby w każdym z miejsc, w których VirtualHeaven będzie gromadzić osobiste informacje znajdował się link do niniejszej Polityki Prywatności prezentowanej na tej stronie.

Czym są tzw. "ciasteczka" ("cookies") i w jaki sposób są używane przez VirtualHeaven ?

Mechanizmy służące do gromadzenia danych, jak "cookies" ("ciasteczka"), są używane do umieszczania tych danych w pamięci informatycznej i czasami do pozostawienia śladu tych informacji. Ogólnie rzecz ujmując ciasteczka pomagają w zapewnieniu spersonalizowanych usług oraz podnoszenia poziomu zaufania i bezpieczeństwa. Ciasteczko to mały plik zawierający niewielką ilość danych, który jest wysyłany do twojej przeglądarki internetowej z serwera strony i umieszczany na twardym dysku twojego komputera w celu wspomagania nas w zapewnianiu sprawnych usług. Wszystkie strony na Witrynie, które wymagają zalogowania lub są zindywidualizowane wymagają akceptacji ciasteczek. Ciasteczka są odczytywane wyłącznie przez serwer, który je umieszcza i nie mają zdolności do zainfekowania kodem lub wirusem.

Używamy "trwałych" ciasteczek, aby zachować twoją nazwę użytkownika oraz hasło logowania dla przyszłych logowań na Stronie oraz "ciasteczka jednej sesji ID", aby ustalać pewne cechy usług, w celu lepszego zrozumienia jak nasi użytkownicy współdziałają z tymi usługami oraz w celu monitorowania ścieżek poruszania się po stronie. Możemy również używać tych informacji, aby lepiej trafiać z zawartością, reklamami lub promocjami, które ty oraz inni użytkownicy będą widzieć na Stronie. Ciasteczka jednej sesji ID są automatycznie usuwane z twojego twardego dysku na zakończeniu każdej sesji. Zawsze możesz odrzucać nasze ciasteczka, jeżeli sobie życzysz oraz jeżeli twoja przeglądarka internetowa na to pozwala, mając wszakże na uwadze, że może to spowodować ograniczenia w wykorzystywaniu wszelkich możliwości Strony.

Czym jest adres IP oraz w jaki sposób jest używany przez VirtualHeaven ?

Kiedy twoja przeglądarka internetowa odpowie na stronę internetową z innego komputera w Internecie, jak virtualheaven.pl, automatycznie przekazuje do tego komputera adres, pod który powinny być wysyłane informacje. Nazywa się to "Adres IP" (IP oznacza: "Internet protocol."). Dla wielu użytkowników wchodzących do Internetu, adres IP będzie inny za każdym razem, gdy będziesz się logować. Zapisujemy adresy IP, które wchodzą na virtualheaven.pl łącznie z innymi danymi, takimi jak typ przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego. Tego typu informacje częściowo pomagają nam w uzyskiwaniu wiedzy o geograficznej lokalizacji gości naszej Strony oraz o technologii, której używają do wejścia na naszą Stronę, którą możemy dzięki temu ulepszać.

W jaki sposób VirtualHeaven używa Twoich informacji ?

VirtualHeaven wykorzystuje Twoje informacje, aby zapewnić Ci zindywidualizowane i zgodne z oczekiwaniami korzystanie ze Strony oraz umożliwić ci współdziałanie ze Stroną oraz innymi Użytkownikami. Możemy także użyć twojej osobistej informacji, aby zarządzać i monitorować twoje współdziałanie ze Stroną, komunikować się z tobą poprzez e-mail, rozwiązywać spory i problemy, wspomagać poprawę bezpiecznego współdziałania pomiędzy Użytkownikami, wykrywać i chronić przed błędem, nadużyciem lub inną kryminalną działalnością i aby egzekwować obowiązywanie warunków użycia Strony określonych w Regulaminie.

Kto gromadzi informacje ?

Kiedy korzystasz ze strony i jesteś proszony o podanie osobistych informacji, dzielisz się tymi informacjami z VirtualHeaven i – w niektórych przypadkach –kiedy wykupujesz odpowiedni pakiet dotyczący miejsca pamięci lub innych przypadków zakupu z udziałem pracowników pobierających płatność, chyba że określimy te kwestie w inny sposób.

Jeżeli publikujesz prezentację poświęconą pamięci bliskiej ci osoby lub inną zawartość na Stronie, inni Użytkownicy Strony będą mieli możliwość zapoznawania się z tymi informacjami włączając w to, Twoją nazwę i mogą się z Tobą komunikować. Jeżeli nie wyrażasz zgody na to, aby inni Użytkownicy widzieli opublikowane przez Ciebie informacje proszę nie publikuj niczego na Stronie.

Miej świadomość, że specjaliści od reklam virtualheaven.pl lub innych stron, których linki są umieszczane na naszej Stronie mogą zbierać osobiste identyfikowalne informacje o tobie. Praktyki dotyczące stron, których linki są umieszczone na virtualheaven.pl nie są objęte niniejszą Polityką Prywatności.

Z kim VirtualHeaven dzieli się Twoimi informacjami ?

Generalnie VirtualHeaven nie ujawnia Twoich identyfikowalnych osobistych informacji, chyba, że będziemy mieli Twoją zgodę lub w szczególnych okolicznościach, które zostały opisane poniżej.

Gromadzenie danych: Dane ogółu (dane zgromadzone na wszystkich kontach użytkowników) mogą być gromadzone w nieidentyfikowalnych formach aby stworzyć lepszą jakość, bardziej użyteczne usługi, poprzez analizę statystyczną zbieranych cech i zachowań naszych gości i poprzez dokonywanie pomiarów demograficznych i zainteresowań z uwzględnieniem obszarów i usług Strony.

Osoby trzecie będące dostawcami usług: Możemy zatrudniać inne firmy lub osoby fizyczne do przetwarzania funkcji w naszym imieniu, np. związanego z procesem płatności kartą kredytową, wysyłaniem e-maila, analizowaniem danych i zapewnianiem obsługi marketingowej. Wspomniane osoby trzecie mają dostęp do osobistych informacji potrzebnych do zmiany ww. funkcji, jednakże nie mogą wykorzystywać tych informacji w żadnym innym celu.

Transakcje handlowe: VirtualHeaven rezerwuje sobie prawo do przekazania jakiejkolwiek lub wszystkich informacji, które zbieramy od naszych gości lub w jakikolwiek inny sposób związanych ze stroną, do osoby trzeciej, w przypadku sprzedaży lub innego przekazania aktywów w jakiejkolwiek części tej firmy. W przypadku przeniesienia VirtualHeaven takiego jak fuzja, nabycie przez inną firm lub sprzedaż wszystkich udziałów lub ich części twoje identyfikowalne dane osobiste mogą znajdować się wśród tych przekazywanych praw. Będziesz powiadomiony za pośrednictwem e-mail i poprzez informację widoczną na naszej Stronie przez 30 dni o jakiejkolwiek tego rodzaju zmianie w zakresie właścicielskiej kontroli nad Twoimi informacjami osobistymi.

Gdy przepisy prawa tego wymagają: Jeżeli otrzymamy wezwanie do sądu, zarządzenie sądowe lub w przypadku innej procedury prawnej, które wymagać będą ujawnienia informacji o Użytkowniku, będziemy zobowiązani stosować się do tych procedur i udostępnimy wymagane informacje.

Inne: W zależności od tego w jaki sposób korzystasz ze strony, Twój login może być prezentowany na Stronie dlatego jest on dostępny dla innych. Wszystkie twoje działania podejmowane na Stronie będą kojarzone z Twoim loginem. Dlatego, jeżeli powiążesz z loginem Twoje prawdziwe nazwisko, inne osoby będą kojarzyły Twoją aktywność na virtualheaven.pl z tym nazwiskiem.

Możemy ujawnić informacje zawarte na koncie w sytuacji, gdy będziemy mieli powód aby sądzić, że jest to niezbędne do identyfikacji, kontaktu lub powzięcia prawnego działania przeciwko komukolwiek, kto może naruszać Warunki Korzystania z VirtualHeaven zawarte w Regulaminie lub mogą spowodować szkody lub zakłócenia (zamierzone, jak i niezamierzone) w prawach lub własności VirtualHeaven, innych Użytkowników Strony lub kogokolwiek innego, kto może być pokrzywdzony przez taką działalność. VirtualHeaven może ujawnić lub uzyskać dostęp do informacji, gdy będziemy w dobrej wierze przekonani, że wymagają tego przepisy prawa oraz inne cele związane z koniecznością zapewnienia niezbędnego dostępu do naszych usług.

Nie możemy zapewnić, że wszystkie z Twoich prywatnych korespondencji lub innych osobistych informacji nie będą nigdy ujawnione w sposób nieopisany w niniejszej Polityce. Przykładowo, możemy być zobowiązani do ujawnienia informacji rządowi lub osobie trzeciej w szczególnych okolicznościach, osoba trzecia może bezprawnie przejąć lub uzyskać dostęp do prywatnej korespondencji lub użytkownicy mogą naruszyć lub przekazać twoje osobiste informacje, które zbierają ze Strony. Używamy standardowych praktyk technologicznych, aby chronić twoją prywatność, jednakże nie obiecujemy i nie możesz oczekiwać, że Twoje osobiste informacje albo korespondencja na zawsze pozostaną prywatne.

Jakie masz możliwości dotyczące zbierania, używania oraz rozpowszechniania Twoich informacji ?

Nie musisz ujawniać osobistych informacji, aby przeglądać virtualheaven.pl. Jeżeli zdecydujesz się na rejestrację na Stronie, aby mieć pełny dostęp do usług oferowanych przez VirtualHeaven albo gdy publikujesz zawartość na Stronie będziesz musiał podać pewne informacje, wyszczególnione poniżej.

VirtualHeaven wyśle ci odpowiedni e-mail po Twojej rejestracji na Stronie jak również wyśle e-mail dotyczący aktualizacji stworzonych przez ciebie miejsc pamięci. VirtualHeaven może wysłać ci również od czasu do czasu e-mail dotyczący naszych produktów oraz usług. Jedynie VirtualHeaven lub agenci pracujący w imieniu i na rzecz VirtualHeaven mogą wysyłać takie e-maile.

W jaki sposób możesz użyć informacji pochodzących od innych użytkowników ?

Mając na uwadze ogólnoświatowy charakter Internetu, zgadzasz się postępować w zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi miejscowo przepisami prawa i regułami dotyczącymi zasad zachowania się i prywatności w sieci. W szczególności zgadzasz się przestrzegać naszych Warunków Korzystania zawartych w Regulaminie oraz wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących transmisji technicznych i osobistych danych wysyłanych ze Stanów Zjednoczonych lub kraju, w którym zamieszkujesz.

Nie tolerujemy spamu. Nie jesteś upoważniony do wykorzystywania w tym celu danych Użytkowników VirtualHeaven, ani nawet Użytkowników, którzy się z tobą skontaktowali poprzez e-mail lub adres pocztowy bez ich wyraźnej, pisemnej zgody.

Jakie środki bezpieczeństwa podjęto w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą moich informacji ?

Dostęp do informacji o Twoim koncie na virtualheaven.pl jest chroniony hasłem, w związku z czym jedynie Ty masz do nich dostęp. Zalecamy nie przekazywać tego hasła nikomu. virtualheaven.pl nigdy nie zażąda Twojego hasła ani niewymaganego numeru telefonu komórkowego, czy też adresu e-mail. Jeżeli zdecydujesz się na podzielenie swoim loginem, hasłem dostępu lub osobistymi informacjami z osobą trzecią poniesiesz wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek działanie podjęte w stosunku do Twojego konta, dlatego powinieneś zapoznać się z polityką prywatności osoby trzeciej. Jeżeli stracisz kontrolę nad swoim hasłem możesz stracić podstawową kontrolę nad stworzonym przez siebie miejscem pamięci lub innymi informacjami i możesz stać się podmiotem prawnie wiążących działań podejmowanych w Twoim imieniu. Dlatego jeżeli Twoje hasło nie stało się bezpieczne z jakichkolwiek powodów, powinieneś je natychmiast zmienić.

Kiedykolwiek VirtualHeaven posługuje się Twoimi osobistymi informacjami podejmujemy działania, aby zapewnić, że są one traktowane w sposób bezpieczny oraz w zgodzie z odpowiednimi Warunkami Korzystania zawartymi w Regulaminie oraz tej Polityce. Używamy proceduralnych i technicznych zabezpieczeń, aby chronić Twoje osobiste informacje przed utratą lub kradzieżą podobnie jak przed nieautoryzowanym dostępem i wyjawieniem informacji, w celu ochrony Twojej prywatności, włączając w to klucz szyfrujący dane. Niestety, żadne dane przekazywane za pośrednictwem Internetu nie mogą być objęte gwarancją 100% ochrony. Dlatego nie możemy zagwarantować, ani zapewnić bezpieczeństwa żadnej informacji, którą przekazujesz do nas lub pobierasz z naszych produktów lub usług, w związku z czym podejmujesz te działania na własne ryzyko. Tym niemniej po otrzymaniu przekazu takich danych od Ciebie podejmiemy wszelki wysiłek i starania, aby dane te były bezpieczne w naszym systemie.

W jaki sposób jest chroniona prywatność dzieci ?

Dzieci poniżej 18 roku życia nie są upoważnione do korzystania ze Strony i nie powinny przekazywać nam żadnych informacji. Nie dzielimy się osobistymi informacjami dotyczącymi użytkowników poniżej 18 roku życia z osobami trzecimi, jak również nie sprzedajemy, ani nie wypożyczamy informacji któregokolwiek z naszych użytkowników niezależnie od wieku.

Dodatkowe informacje

Jakiekolwiek pytania dotyczące tych postanowień prosimy kierować na adres:

MenInRain.com, LLC, 42 Boatworks Drive, Bayonne, NJ 07002. Email: info@meninrain.com

Ta Polityka jest wyłącznym, autoryzowanym oświadczeniem dotyczącym praktyk stosowanych przez VirtualHeaven, z poszanowaniem zasad gromadzenia osobistych identyfikowalnych informacji i użycia takich informacji w sieci. Jakiekolwiek streszczenia tej Polityki dokonywane przez oprogramowanie osoby trzeciej nie mają skutku prawnego ani nie mogą być uznane za obowiązujące VirtualHeaven, nie mogą być stosowane w zastępstwie tej Polityki, jak również nie mogą jej zmieniać.

Proszę zauważyć, że ta Polityka odnosi się wyłącznie do naszych zasobów informacyjnych oraz zasad upowszechniania informacji w związku ze Stroną i nie dotyczy jakichkolwiek naszych praktyk podejmowanych poza siecią. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy twojego hasła oraz informacji zawartych na koncie. Prosimy być ostrożnym i odpowiedzialnym.